Obecní závazná vyhláška o vedení technické mapy obce č. 1/2014