Úřední deska

Přílohy

[Adobe PDF | 299,0 kB]
Výzva ÚZSVM - neidentifikované majetky [›]
[Adobe PDF | 111,5 kB]
Usnesení OZ 19.12.2018 [›]
[Adobe PDF | 139,0 kB]
Oznámení OZ ceny za vodné a stočné 2019 [›]
[Adobe PDF | 159,2 kB]
OZV 12019 poplatky zaodpady [›]
[Adobe PDF | 276,2 kB]
Schválený rozpočet 2019 [›]
[Adobe PDF | 205,8 kB]
Rozpočtový výhled 2020-2022 [›]
[Adobe PDF | 335,0 kB]
Návrh rozpočtu Hradiště 2019 [›]
[Adobe PDF | 5,75 MB]
Územní rozhodnutí o umístění kabelů NN Brandýs [›]
[Adobe PDF | 102,9 kB]
Aktualizace neident.parcel Hradiště [›]
[Adobe PDF | 2,13 MB]
Výzva k plnění opatření v ochranně lesa-lýkožrout smrkový [›]
[Adobe PDF | 298,0 kB]
Veřejná vyhláška obecné povahy - ochrana lesů [›]
[Adobe PDF | 181,3 kB]
Neidentifikované parcely stav k 27.9.2017 [›]
[Adobe PDF | 181,5 kB]
Neidentifikovaní vlastníci pozemků v KN Hradiště leden 2017 [›]
[Adobe PDF | 181,7 kB]
Seznam nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.2.2016 [›]
[Adobe PDF | 1,06 MB]
Základní informace o třídění odpadu v Hradišti 2017 [›]
[Adobe PDF | 175,5 kB]
Seznam nedostatečně identifikovaných parcel [›]
[Adobe PDF | 175,1 kB]
Termíny svozů komunálních odpadů 2019 [›]