Úřední deska

Přílohy

[Adobe PDF | 299,0 kB]
Výzva ÚZSVM - neidentifikované majetky [›]
[Adobe PDF | 253,7 kB]
VPS 22019 [›]
[Adobe PDF | 154,0 kB]
VPS 32019 [›]
[Adobe PDF | 127,5 kB]
Velkoobjemový odpad březen 2019 [›]
[Adobe PDF | 111,5 kB]
Sběr NO květen 2019 [›]
[Adobe PDF | 1,57 MB]
Věřejná vyhláška -projednání UP Hradiště [›]
[Adobe PDF | 149,1 kB]
Stanovení počtu členů volební komise pro EP [›]
[Adobe PDF | 234,0 kB]
Veřejná vyhláška obecné povahy -lesy [›]
[Adobe PDF | 140,2 kB]
Oznámení o konání voleb do EP [›]
[Adobe PDF | 2,86 MB]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 [›]
[Adobe PDF | 124,9 kB]
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018 [›]
[Adobe PDF | 85,3 kB]
Zprtacování LHO Hradiště [›]
[Adobe PDF | 1,63 MB]
Výzva vlastníkům lesa [›]
[Adobe PDF | 215,7 kB]
Revize údajů v katastru Hradiště [›]
[Adobe PDF | 97,8 kB]
Výsledky voleb do EP v Hradišti [›]
[Adobe PDF | 251,3 kB]
VPS 12019 [›]
[Adobe PDF | 175,1 kB]
Termíny svozů komunálních odpadů 2019 [›]
[Adobe PDF | 175,5 kB]
Seznam nedostatečně identifikovaných parcel [›]
[Adobe PDF | 1,06 MB]
Základní informace o třídění odpadu v Hradišti 2017 [›]
[Adobe PDF | 181,7 kB]
Seznam nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.2.2016 [›]
[Adobe PDF | 181,5 kB]
Neidentifikovaní vlastníci pozemků v KN Hradiště leden 2017 [›]
[Adobe PDF | 181,3 kB]
Neidentifikované parcely stav k 27.9.2017 [›]
[Adobe PDF | 298,0 kB]
Veřejná vyhláška obecné povahy - ochrana lesů [›]
[Adobe PDF | 2,13 MB]
Výzva k plnění opatření v ochranně lesa-lýkožrout smrkový [›]
[Adobe PDF | 102,9 kB]
Aktualizace neident.parcel Hradiště [›]
[Adobe PDF | 5,75 MB]
Územní rozhodnutí o umístění kabelů NN Brandýs [›]
[Adobe PDF | 335,0 kB]
Návrh rozpočtu Hradiště 2019 [›]
[Adobe PDF | 205,8 kB]
Rozpočtový výhled 2020-2022 [›]
[Adobe PDF | 276,2 kB]
Schválený rozpočet 2019 [›]
[Adobe PDF | 159,2 kB]
OZV 12019 poplatky zaodpady [›]
[Adobe PDF | 139,0 kB]
Oznámení OZ ceny za vodné a stočné 2019 [›]
[Adobe PDF | 382,3 kB]
Oznámení zahájení společného řízení kanalizace a ČOV [›]