Úřední deska

Přílohy

[Adobe PDF | 299,0 kB]
Výzva ÚZSVM - neidentifikované majetky [›]
[Adobe PDF | 2,13 MB]
Výzva k plnění opatření v ochranně lesa-lýkožrout smrkový [›]
[Adobe PDF | 333,1 kB]
Návrh závěrečného účtu 2017 [›]
[Adobe PDF | 104,9 kB]
Společné jednání k návrhu UP [›]
[Adobe PDF | 145,7 kB]
Stanovení počtu členů pro volby do obecního zastupitelstva [›]
[Adobe PDF | 142,9 kB]
Jmenování zapisovatelky voleb pro obecní volby a volby do Senátu PČR [›]
[Adobe PDF | 756,0 kB]
2. ročník lovení ryb Hradiště [›]
[Adobe PDF | 110,7 kB]
Sběr nebezpečných odpadů říjen 2018 [›]
[Adobe PDF | 141,4 kB]
Oznámení o konání voleb do OZ a do Senátu PČR [›]
[Adobe PDF | 246,4 kB]
Výzva k podání nabídek zpracování projektové dokumentace -splašková kanalizace [›]
[Adobe PDF | 450,3 kB]
Poplatky za odpady a psy 2018 [›]
[Adobe PDF | 175,5 kB]
Seznam nedostatečně identifikovaných parcel [›]
[Adobe PDF | 1,06 MB]
Základní informace o třídění odpadu v Hradišti 2017 [›]
[Adobe PDF | 181,7 kB]
Seznam nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.2.2016 [›]
[Adobe PDF | 2,62 MB]
OZV 12017 o místních poplatcích-odpady,psi [›]
[Adobe PDF | 181,5 kB]
Neidentifikovaní vlastníci pozemků v KN Hradiště leden 2017 [›]
[Adobe PDF | 229,7 kB]
OZV 12017 o místních poplatcích -odpady [›]
[Adobe PDF | 181,3 kB]
Neidentifikované parcely stav k 27.9.2017 [›]
[Adobe PDF | 298,0 kB]
Veřejná vyhláška obecné povahy - ochrana lesů [›]
[Adobe PDF | 558,9 kB]
Výsledky voleb do OZ Hradiště 2018 [›]